Detail termínu: národný záväzok znižovania emisií
Termín v slovenskom jazyku:

národný záväzok znižovania emisií

Termín v anglickom jazyku:

national emission reduction commitment

definícia termínu:
Definícia:
je záväzok Slovenskej republiky znížiť antropogénne emisie oxidu siričitého, oxidov dusíka, nemetánových prchavých organických zlúčenín, amoniaku a častíc PM2,5. Národné záväzky znižovania emisií platné na rok 2020 a nasledujúce roky až do roku 2029 a národné záväzky znižovania emisií platné na rok 2030 a nasledujúce roky sú uvedené v prílohe č. 1b prvej časti.
Zdroj k definícii:
Dokument: 137/2010  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 4a odsek 1
Názov: Zákon o ovzduší
Link k definícii:

Kategórie: