Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: národný záväzok znižovania emisií
Termín v slovenskom jazyku:

národný záväzok znižovania emisií

Termín v anglickom jazyku:

national emission reduction commitment

definícia termínu:
Definícia:
je záväzok Slovenskej republiky znížiť ročné antropogénne emisie vybraných znečisťujúcich látok na úroveň, ktorá sa má dosiahnuť v cieľovom roku a od toho roku nesmie byť prekročená. Základné zásady započítania emisií do národných záväzkov znižovania emisií sú ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. e).
Zdroj k definícii:
Dokument: 146/2023  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 16 odsek 1
Názov: Zákon o ochrane ovzdušia
Link k definícii:

Kategórie: