ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: oblasť riadenia kvality ovzdušia
Termín v slovenskom jazyku:

oblasť riadenia kvality ovzdušia

Termín v anglickom jazyku:

air quality management area

definícia termínu:
Definícia:
je vymedzená časť aglomerácie alebo vymedzená časť zóny, kde je prekročená:
a) limitná hodnota jednej látky alebo viacerých znečisťujúcich látok zvýšená o medzu tolerancie, ak je určená,
b) limitná hodnota jednej látky alebo viacerých znečisťujúcich látok, alebo
c) cieľová hodnota pre ozón, častice PM2,5, arzén, kadmium, nikel alebo benzo(a)pyrén.
Zdroj k definícii:
Dokument: 137/2010  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 8 odsek 2
Názov: Zákon o ovzduší
Link k definícii:

Kategórie: