Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: oblasť riadenia kvality ovzdušia
Termín v slovenskom jazyku:

oblasť riadenia kvality ovzdušia

Termín v anglickom jazyku:

air quality management area

definícia termínu:
Definícia:
je vymedzená časť zóny a aglomerácie, kde je najmä potrebné zamerať opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia,
a) kde sa meraním zistilo prekročenie limitnej hodnoty jednej alebo viacerých znečisťujúcich látok, alebo cieľovej hodnoty jednej alebo viacerých znečisťujúcich látok, alebo
b) ktorá bola na základe modelovania alebo odborného odhadu vymedzená ako riziková oblasť prekročenia niektorej hodnoty podľa písmena a).
Zdroj k definícii:
Dokument: 146/2023  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 7 odsek 2
Názov: Zákon o ochrane ovzdušia
Link k definícii:

Kategórie: