ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: oblasť vyžadujúca osobitnú ochranu ovzdušia
Termín v slovenskom jazyku:

oblasť vyžadujúca osobitnú ochranu ovzdušia

Termín v anglickom jazyku:

area requiring special air protection

definícia termínu:
Definícia:
je:
a) oblasť riadenia kvality ovzdušia,
b) oblasť s výskytom intenzívneho zápachu, ak ide o vymedzenú časť zóny alebo aglomerácie o rozlohe najmenej 50 km2, v ktorej sa vyskytujú pachové znečisťujúce látky v koncentráciách, ktoré znepríjemňujú život obyvateľstvu,
c) národný park,7)
d) chránená krajinná oblasť,8)
e) kúpeľné miesto,9).
Zdroj k definícii:
Dokument: 137/2010  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 8 odsek 1
Názov: Zákon o ovzduší
Link k definícii:

Kategórie: