Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: ochrana ovzdušia
Termín v slovenskom jazyku:

ochrana ovzdušia

Termín v anglickom jazyku:

air protection

definícia termínu:
Definícia:
je prijímanie a implementácia politík a opatrení na predchádzanie emisiám znečisťujúcich látok do ovzdušia a obmedzovanie emisií zo zdrojov znečisťovania ovzdušia, na zabezpečenie plnenia národných záväzkov znižovania emisií a na zníženie znečistenia ovzdušia
Zdroj k definícii:
Dokument: 146/2023  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 odsek 1 písmeno a)
Názov: Zákon o ochrane ovzdušia
Link k definícii:

Kategórie: