ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: horná medza na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia
Termín v slovenskom jazyku:

horná medza na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia

Termín v anglickom jazyku:

upper limit for assessing air pollution levels

definícia termínu:
Definícia:
je ustanovená úroveň znečistenia ovzdušia, pod ktorou možno na hodnotenie kvality ovzdušia použiť kombináciu stálych meraní a modelovacích techník alebo aj indikatívnych meraní.
Zdroj k definícii:
Dokument: 137/2010  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 6 odsek 8
Názov: Zákon o ovzduší
Link k definícii:

Kategórie: