ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: indikátor priemernej expozície pre častice PM2,5
Termín v slovenskom jazyku:

indikátor priemernej expozície pre častice PM2,5

Termín v anglickom jazyku:

average exposure indicator for PM2.5 particles

definícia termínu:
Definícia:
je priemerná úroveň znečistenia ovzdušia, ktorá odráža expozíciu obyvateľstva, určená na základe meraní na mestských pozaďových miestach na celom území Slovenskej republiky podľa požiadaviek ustanovených vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b); používa sa na výpočet národného cieľa zníženia expozície a záväzku zníženia koncentrácie expozície.
Zdroj k definícii:
Dokument: 137/2010  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 5 odsek 15
Názov: Zákon o ovzduší
Link k definícii:

Kategórie: