Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: mestské pozaďové miesto
Termín v slovenskom jazyku:

mestské pozaďové miesto

Termín v anglickom jazyku:

urban background place

definícia termínu:
Definícia:
je miesto v mestskej oblasti, kde je úroveň znečistenia ovzdušia reprezentatívna pre expozíciu bežného mestského obyvateľstva. Indikátor priemernej expozície pre PM2,5 nesmie presiahnuť ustanovený záväzok zníženia expozície na rok 2015.
Zdroj k definícii:
Dokument: 146/2023  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 3 odsek 10
Názov: Zákon o ochrane ovzdušia
Link k definícii:

Kategórie: