ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: projektová aktivita
Termín v slovenskom jazyku:

projektová aktivita

Termín v anglickom jazyku:

project activity

definícia termínu:
Definícia:
je realizácia projektu, ktorý schválila jedna alebo viaceré krajiny uvedené v prílohe I k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (ďalej len „dohovor“) podľa čl. 6 alebo čl. 12 Kjótskeho protokolu a rozhodnutí prijatých dohovorom alebo Kjótskym protokolom.
Zdroj k definícii:
Dokument: 414/2012  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno h)
Názov: Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: