Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: spaľovňa odpadov
Termín v slovenskom jazyku:

spaľovňa odpadov

Termín v anglickom jazyku:

waste incineration

definícia termínu:
Definícia:
je stacionárnym technickým zariadením alebo prenosným technickým zariadením, ktoré slúži na tepelnú úpravu odpadov s využitím alebo bez využitia tepla vznikajúceho pri spaľovaní, vymedzená vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f). Je to zariadenie na spaľovanie odpadov oxidáciou alebo zariadenie na iné postupy tepelnej úpravy odpadov, ako sú pyrolytické, splyňovacie alebo plazmové procesy, ak sa látky vzniknuté pri takomto postupe následne spália.
Zdroj k definícii:
Dokument: 146/2023  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 20 odsek 8
Názov: Zákon o ochrane ovzdušia
Link k definícii:

Kategórie: