ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: spaľovňa odpadov
Termín v slovenskom jazyku:

spaľovňa odpadov

Termín v anglickom jazyku:

waste incineration

definícia termínu:
Definícia:
je stacionárne technické zariadenie alebo prenosné technické zariadenie, ktoré slúži na tepelnú úpravu odpadov3) s využitím alebo bez využitia tepla vznikajúceho pri spaľovaní; sú to zariadenia na spaľovanie odpadov oxidáciou, zariadenia na iné postupy tepelnej úpravy odpadov, ako je pyrolýza, splyňovanie alebo plazmové procesy, ak sa látky vzniknuté pri týchto postupoch následne spália.
Zdroj k definícii:
Dokument: 137/2010  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno h)
Názov: Zákon o ovzduší
Link k definícii:

Kategórie: