ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: štvorec siete
Termín v slovenskom jazyku:

štvorec siete

Termín v anglickom jazyku:

network square

definícia termínu:
Definícia:
je štvorec 150 km x 150 km, ktorý sa používa ako rozlíšenie pri mapovaní kritických záťaží v európskom meradle a tiež pri monitorovaní emisií a usadzovania znečisťujúcich látok v rámci Európskeho programu spolupráce pri monitorovaní a hodnotení diaľkového prenosu znečisťujúcich látok v Európe.
Zdroj k definícii:
Dokument: 131/2006  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 1 odsek 11
Názov: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú národné emisné stropy a celkové množstvo kvót znečisťujúcich látok
Link k definícii:

Kategórie: