ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: väčšie stredné spaľovacie zariadenie
Termín v slovenskom jazyku:

väčšie stredné spaľovacie zariadenie

Termín v anglickom jazyku:

a larger medium combustion plant

definícia termínu:
Definícia:
je spaľovacie zariadenie s menovitým tepelným príkonom 1 MW a viac a menším ako 50 MW vymedzené spôsobom ustanoveným vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. a); väčším stredným spaľovacím zariadením je tiež zariadenie s menovitým tepelným príkonom 50 MW a viac, ak nejde o veľké spaľovacie zariadenie.
Zdroj k definícii:
Dokument: 137/2010  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno u)
Názov: Zákon o ovzduší
Link k definícii:

Kategórie: