ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: zariadenie stacionárneho zdroja
Termín v slovenskom jazyku:

zariadenie stacionárneho zdroja

Termín v anglickom jazyku:

stationary source equipment

definícia termínu:
Definícia:
je celok, na ktorý sa uplatňujú emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania. Členenie zariadení stacionárneho zdroja a ich vymedzenie je ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. a). Zariadenia stacionárneho zdroja sa podľa dátumu povolenia a dátumu uvedenia do prevádzky členia na jestvujúce zariadenia a nové zariadenia.
Zdroj k definícii:
Dokument: 137/2010  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 3 odsek 3
Názov: Zákon o ovzduší
Link k definícii:

Kategórie: