Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: stacionárny zdroj
Termín v slovenskom jazyku:

stacionárny zdroj

Termín v anglickom jazyku:

stationary source

definícia termínu:
Definícia:
je technologický celok, sklad palív, surovín alebo produktov, skládka odpadov,4) lom, plocha alebo stavba, objekt a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie, a je vymedzený ako súhrn všetkých častí, súčastí a činností v rámci funkčného celku a priestorového celku,
Zdroj k definícii:
Dokument: 146/2023  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 odsek 1 písmeno k)
Názov: Zákon o ochrane ovzdušia
Link k definícii:

Kategórie: