ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: zariadenie používajúce organické rozpúšťadlo
Termín v slovenskom jazyku:

zariadenie používajúce organické rozpúšťadlo

Termín v anglickom jazyku:

a device using an organic solvent

definícia termínu:
Definícia:
je technologický celok, v ktorom sa vykonávajú ustanovené činnosti, pri ktorých sa používa organické rozpúšťadlo vymedzené spôsobom ustanoveným vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. a).
Zdroj k definícii:
Dokument: 137/2010  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno v)
Názov: Zákon o ovzduší
Link k definícii:

Kategórie: