ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: záväzok zníženia koncentrácie expozície pre častice PM2,5
Termín v slovenskom jazyku:

záväzok zníženia koncentrácie expozície pre častice PM2,5

Termín v anglickom jazyku:

commitment to reduce exposure concentration for PM2.5 particles

definícia termínu:
Definícia:
je úroveň znečistenia ovzdušia určená na základe indikátora priemernej expozície s cieľom znížiť škodlivé vplyvy na zdravie ľudí, ktorá sa dosiahne v danom čase podľa požiadaviek ustanovených vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b).
Zdroj k definícii:
Dokument: 137/2010  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 5 odsek 17
Názov: Zákon o ovzduší
Link k definícii:

Kategórie: