ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: výstražný prah
Termín v slovenskom jazyku:

výstražný prah

Termín v anglickom jazyku:

warning threshold

definícia termínu:
Definícia:
je úroveň znečistenia ovzdušia, pri ktorej prekročení existuje už pri krátkodobej expozícii riziko poškodenia zdravia ľudí. Pri prekročení výstražného prahu je potrebné vydať výstrahu pred závažnou smogovou situáciou. Výstražné prahy sú ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b) pre oxid siričitý, oxid dusičitý, ozón a častice PM10.
Zdroj k definícii:
Dokument: 137/2010  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 12 odsek 6
Názov: Zákon o ovzduší
Link k definícii:

Kategórie: