Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: znečisťujúca látka
Termín v slovenskom jazyku:

znečisťujúca látka

Termín v anglickom jazyku:

pollutant

1. definícia termínu:
Definícia:
je akákoľvek látka, ktorá je schopná spôsobiť znečistenie; znečisťujúce látky sú najmä látky uvedené v ZOZNAME I prílohy č. 1.
Zdroj k definícii:
Dokument: 79/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno aa)
Názov: Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
je akákoľvek látka prítomná v ovzduší alebo vnášaná do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo na životné prostredie ako celok, alebo obťažuje zápachom.
Zdroj k definícii:
Dokument: 146/2023  –  Zbierka zákonov SR
Info: §2 odsek 1 písmeno f)
Názov: Zákon o ochrane ovzdušia
Link k definícii:

Kategórie: