ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: znečisťujúca látka
Termín v slovenskom jazyku:

znečisťujúca látka

Termín v anglickom jazyku:

pollutant

1. definícia termínu:
Definícia:
je akákoľvek látka, ktorá je schopná spôsobiť znečistenie; znečisťujúce látky sú najmä látky uvedené v ZOZNAME I prílohy č. 1.
Zdroj k definícii:
Dokument: 79/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno aa)
Názov: Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
je akákoľvek látka prítomná v ovzduší alebo vnášaná do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo na životné prostredie ako celok, okrem látky, ktorej vnášanie do životného prostredia je upravené osobitným predpisom.
Zdroj k definícii:
Dokument: 137/2010  –  Zbierka zákonov SR
Info: §2 písmeno b)
Názov: Zákon o ovzduší
Link k definícii:

Kategórie: