ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: odpad toxický pre špecifický cieľový orgán/aspiračne toxický
Termín v slovenskom jazyku:

odpad toxický pre špecifický cieľový orgán/aspiračne toxický

Termín v anglickom jazyku:

waste displaying specific target organ toxicity (STOT)/aspiration toxicity

definícia termínu:
Definícia:
je nebezpečný odpad, ktorý môže spôsobiť toxicitu špecifického cieľového orgánu buď na základe jednorazovej alebo opakovanej expozície, alebo odpad, ktorý má po aspirácii akútne toxické účinky.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2014R1357  –  Právne predpisy EÚ
Info: príloha III
Názov: NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc
Link k definícii:

Kategórie: