ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: žieravosť pre kožu
Termín v slovenskom jazyku:

žieravosť pre kožu

Termín v anglickom jazyku:

skin corrosion

definícia termínu:
Definícia:
je vznik ireverzibilného poškodenia kože, t. j. viditeľná nekróza cez epidermu až do dermy, ktorá sa vyskytne po expozícii látke alebo zmesi.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2019R0521  –  Právne predpisy EÚ
Info:
Názov: NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/521 z 27. marca 2019, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí
Link k definícii:

Kategórie: