Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: zariadenie požiarnej ochrany
Termín v slovenskom jazyku:

zariadenie požiarnej ochrany

Termín v anglickom jazyku:

fire protection equipment

definícia termínu:
Definícia:
je zariadenie slúžiace na ochranu pred požiarmi a na hasenie požiarov vrátane požiarnej zbrojnice, skladov a náradia, požiarnej techniky, hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov požiarnej ochrany, dymových a požiarnych dverí a poklopov, prípravných protipožiarnych hrádzí a pod.
Zdroj k definícii:
Dokument: 21/1989  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 ods. 1 písm. z)
Názov: Vyhláška Slovenského banského úradu z 29. decembra 1988 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí
Link k definícii:

Kategórie: