Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: údržba zariadenia
Termín v slovenskom jazyku:

údržba zariadenia

Termín v anglickom jazyku:

maintenance of the device

definícia termínu:
Definícia:
je činnosť smerujúca na udržiavanie zariadenia v prevádzkyschopnom a bezpečnom stave. Údržbou zariadenia sú aj predpísané prehliadky, skúšky, kontroly, revízie a opravy zariadení, ako aj montáž a demontáž častí zariadení v rozsahu potrebnom na vykonanie prehliadok, skúšok, kontrol, revízií alebo opráv zariadení.
Zdroj k definícii:
Dokument: 21/1989  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 ods. 1 písm. w)
Názov: Vyhláška Slovenského banského úradu z 29. decembra 1988 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí
Link k definícii:

Kategórie: