ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: riziko
Termín v slovenskom jazyku:

riziko

Termín v anglickom jazyku:

risk

1. definícia termínu:
Definícia:
je pravdepodobnosť, s ktorou dôjde za definovaných podmienok expozície k prejavu nepriaznivých vplyvov úložiska na zdravie človeka a na životné prostredie, alebo pravdepodobnosť, s ktorou dôjde k šíreniu znečisťujúcich látok do okolitého prostredia.
Zdroj k definícii:
Dokument: 514/2008  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písm. h)
Názov: Zákon o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
je pravdepodobnosť vzniku špecifického účinku, ku ktorému dôjde v určitom období alebo za určitých okolností.
Zdroj k definícii:
Dokument: 128/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno i)
Názov: Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:
3. definícia termínu:
Definícia:
je pravdepodobnosť vzniku škodlivého účinku na človeka v dôsledku expozície nebezpečnému faktoru.
Zdroj k definícii:
Dokument: 355/2007  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno u)
Názov: Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: