ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: respiračná senzibilizácia
Termín v slovenskom jazyku:

respiračná senzibilizácia

Termín v anglickom jazyku:

respiratory sensitisation

definícia termínu:
Definícia:
je precitlivenosť dýchacích ciest, ktorá sa vyskytne po vdýchnutí látky alebo zmesi.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2019R0521  –  Právne predpisy EÚ
Info:
Názov: NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/521 z 27. marca 2019, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí
Link k definícii:

Kategórie: