Detail termínu: podráždenie očí
Termín v slovenskom jazyku:

podráždenie očí

Termín v anglickom jazyku:

eye irritation

definícia termínu:
Definícia:
je tvorba zmien v oku, ktoré sú úplne reverzibilné a vyskytnú sa po expozícii oka látke alebo zmesi.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2019R0521  –  Právne predpisy EÚ
Info:
Názov: NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/521 z 27. marca 2019, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí
Link k definícii:

Kategórie: