Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: osobitné zásahy do zemskej kôry
Termín v slovenskom jazyku:

osobitné zásahy do zemskej kôry

Termín v anglickom jazyku:

specific interventions in the Earth's crust

definícia termínu:
Definícia:
sú zriaďovanie, prevádzka, zabezpečenie a likvidácia zariadení na uskladňovanie plynov alebo kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a v podzemných priestoroch (podzemné zásobníky plynov a kvapalín), ukladanie rádioaktívnych a iných odpadov v podzemných priestoroch, trvalé ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia, využívanie geotermálnej energie. Osobitným zásahom do zemskej kôry je aj hlbinná alebo technologická úprava prirodzeného horninového prostredia.
Zdroj k definícii:
Dokument: 44/1988  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 34 ods. 1 a 2
Názov: Zákon o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon)
Link k definícii:

Kategórie: