ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: ochranné zariadenie
Termín v slovenskom jazyku:

ochranné zariadenie

Termín v anglickom jazyku:

protective equipment

definícia termínu:
Definícia:
je technické alebo iné zariadenie na zabránenie vzniku úrazov, prevádzkových nehôd alebo porúch technických zariadení.
Zdroj k definícii:
Dokument: 29/1989  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 ods. 1 písm. ch)
Názov: Vyhláška Slovenského banského úradu z 29. decembra 1988 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu
Link k definícii:

Kategórie: