ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: ťažobný odpad
Termín v slovenskom jazyku:

ťažobný odpad

Termín v anglickom jazyku:

extractive waste/mining waste

definícia termínu:
Definícia:
je odpad, ktorý vzniká pri prieskume, otvárke, príprave, dobývaní ložísk nerastov a pri prevádzke v lomoch vrátane úpravy, zušľachťovania a skladovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, ako aj pri ťažbe, úprave a skladovaní rašeliny.
Zdroj k definícii:
Dokument: 514/2008  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písm. c)
Názov: Zákon o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: