Detail termínu: odpad toxický pre reprodukciu
Termín v slovenskom jazyku:

odpad toxický pre reprodukciu

Termín v anglickom jazyku:

reproductive toxic waste

definícia termínu:
Definícia:
je nebezpečný odpad, ktorý má nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť u dospelých mužov a žien a spôsobuje aj vývojovú toxicitu u potomstva.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2014R1357  –  Právne predpisy EÚ
Info:
Názov: NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc
Link k definícii:

Kategórie: