Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: rekultivácia
Termín v slovenskom jazyku:

rekultivácia

Termín v anglickom jazyku:

rehabilitation

definícia termínu:
Definícia:
je úprava územia ovplyvneného úložiskom ťažobného odpadu, ktorá umožní návrat do uspokojivého stavu s osobitným dôrazom na kvalitu pôdy, voľne žijúce živočíchy a voľne rastúce rastliny, prirodzené biotopy, sladkovodné ekosystémy, krajinu a vhodné využitie územia.
Zdroj k definícii:
Dokument: 514/2008  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 4 ods. 8
Názov: Zákon o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: