Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: racionálne využívanie výhradných ložísk
Termín v slovenskom jazyku:

racionálne využívanie výhradných ložísk

Termín v anglickom jazyku:

rational use of reserved minerals deposit

definícia termínu:
Definícia:
je dobývanie, úprava a zušľachťovanie vydobytých nerastov s prihliadnutím na súčasné technické a ekonomické podmienky; pritom sa musia dodržať zásady banskej technológie, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky a vylúčiť neodôvodnené nepriaznivé vplyvy na pracovné a životné prostredie.
Zdroj k definícii:
Dokument: 44/1988  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 30 ods. 1
Názov: Zákon o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon)
Link k definícii:

Kategórie: