ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: priesaková kvapalina
Termín v slovenskom jazyku:

priesaková kvapalina

Termín v anglickom jazyku:

leachate

definícia termínu:
Definícia:
je akákoľvek kvapalina presakujúca cez uložený ťažobný odpad a unikajúca z úložiska ťažobného odpadu alebo v ňom uložená vrátane znečistenej drenážnej vody, ktorá môže nepriaznivo vplývať na životné prostredie, ak sa vhodne neupraví.
Zdroj k definícii:
Dokument: 514/2008  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 10 ods. 4
Názov: Zákon o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: