ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: pracovisko
Termín v slovenskom jazyku:

pracovisko

Termín v anglickom jazyku:

working place

definícia termínu:
Definícia:
je priestor určený pracovníkovi na výkon pracovnej činnosti vrátane technických zariadení v tomto priestore, ktoré súvisia s určenou pracovnou činnosťou.
Zdroj k definícii:
Dokument: 21/1989  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 ods. 1 písm. o)
Názov: Vyhláška Slovenského banského úradu z 29. decembra 1988 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí
Link k definícii:

Kategórie: