Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: otvorený oheň
Termín v slovenskom jazyku:

otvorený oheň

Termín v anglickom jazyku:

open fire

definícia termínu:
Definícia:
je zámerné a kontrolované horenie; za otvorený oheň sa považuje aj taký vývin tepelnej energie alebo iskrenia, ktorý je dôsledkom zámerne vyvolaných fyzikálnych alebo chemických procesov alebo pochodov a mohol by byť príčinou vzniku požiaru alebo výbuchu.
Zdroj k definícii:
Dokument: 29/1989  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 ods. 1 písm. j)
Názov: Vyhláška Slovenského banského úradu z 29. decembra 1988 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu
Link k definícii:

Kategórie: