Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: odpad uvoľňujúci akútne toxické plyny
Termín v slovenskom jazyku:

odpad uvoľňujúci akútne toxické plyny

Termín v anglickom jazyku:

waste which releases acute toxic gases

definícia termínu:
Definícia:
je nebezpečný odpad, z ktorého sa pri styku s vodou alebo kyselinou uvoľňujú akútne toxické plyny (akútna toxicita 1, 2 alebo 3)
Zdroj k definícii:
Dokument: 2014R1357  –  Právne predpisy EÚ
Info:
Názov: NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc
Link k definícii:

Kategórie: