Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: nerastné bohatstvo
Termín v slovenskom jazyku:

nerastné bohatstvo

Termín v anglickom jazyku:

mineral wealth

definícia termínu:
Definícia:
sú ložiská vyhradených nerastov, prírodné horninové štruktúry a podzemné priestory, ktoré vznikli dobývaním ložísk ropy, horľavého zemného plynu alebo soli, ak sú vhodné na uskladňovanie plynov alebo kvapalín a prírodné horninové štruktúry vhodné na využívanie geotermálnej energie.
Zdroj k definícii:
Dokument: 44/1988  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 5 ods. 1 a 2
Názov: Zákon o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon)
Link k definícii:

Kategórie: