Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: odpis zásob ložiska vyhradeného nerastu
Termín v slovenskom jazyku:

odpis zásob ložiska vyhradeného nerastu

Termín v anglickom jazyku:

depreciation of reserved mineral reserves

definícia termínu:
Definícia:
je vyňatie z evidencie zásob alebo ich prevod z bilančných zásob do nebilančných zásob z dôvodov osobitne zložitých banskotechnických, bezpečnostných alebo geologických pomerov súvisiacich s prírodnými podmienkami alebo vzniknutých nepredvídanými udalosťami, alebo vtedy, ak nevyhovujú podmienkam využiteľnosti zásob výhradného ložiska, alebo vtedy, ak ide o zásoby, ktorých dobývanie by ohrozilo dôležité verejné záujmy, najmä ochranu životného prostredia, a význam ochrany prevyšuje záujem na vydobytí týchto zásob.
Zdroj k definícii:
Dokument: 44/1988  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 14a ods. 1 a 2
Názov: Zákon o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon)
Link k definícii:

Kategórie: