Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: návestie
Termín v slovenskom jazyku:

návestie

Termín v anglickom jazyku:

label/signal

definícia termínu:
Definícia:
je zákaz, výstraha, príkaz alebo informácia vyjadrená zvukom, svetlom, značkou, nápisom alebo návestným znakom podľa jeho polohy, pohybu alebo farby.
Zdroj k definícii:
Dokument: 29/1989  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 odsek 1 písmeno g)
Názov: Vyhláška Slovenského banského úradu z 29. decembra 1988 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu
Link k definícii:

Kategórie: