ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: ekotoxický odpad
Termín v slovenskom jazyku:

ekotoxický odpad

Termín v anglickom jazyku:

ecotoxic waste

definícia termínu:
Definícia:
je nebezpečný odpad, ktorý predstavuje alebo môže predstavovať okamžité alebo oneskorené riziká pre jednu alebo viacero zložiek životného prostredia.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2014R1357  –  Právne predpisy EÚ
Info:
Názov: NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc
Link k definícii:

Kategórie: