Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: banský požiar
Termín v slovenskom jazyku:

banský požiar

Termín v anglickom jazyku:

mining fire

definícia termínu:
Definícia:
je nežiadúce a nekontrolované horenie; za banský požiar sa považuje aj proces samovznietenia, a to od takého štádia, kedy sú jeho splodiny schopné ohroziť zdravie alebo životy ľudí alebo kedy by teplota horľavej hmoty mohla byť príčinou výbuchu.
Zdroj k definícii:
Dokument: 29/1989  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 odsek 1 písmeno b)
Názov: Vyhláška Slovenského banského úradu z 29. decembra 1988 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu
Link k definícii:

Kategórie: