Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: banská činnosť
Termín v slovenskom jazyku:

banská činnosť

Termín v anglickom jazyku:

mining activity

definícia termínu:
Definícia:
je
a) ložiskový geologický prieskum vyhradených nerastov,
b) otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk,
c) zriaďovanie, zabezpečenie a likvidácia banských diel a lomov,
d) úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním,
e) zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách a) až d),
f) osobitné zásahy do zemskej kôry,
g) likvidácia starých banských diel,
h) sprístupňovanie banských diel a starých banských diel pre múzejné a iné účely a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave.
Zdroj k definícii:
Dokument: 51/1988  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2
Názov: Zákon o o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
Link k definícii:

Kategórie: