Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: baňa
Termín v slovenskom jazyku:

baňa

Termín v anglickom jazyku:

mining

definícia termínu:
Definícia:
je prevádzkový celok, ktorý tvorí spravidla z hľadiska vetrania samostatnú technickú jednotku bez ohľadu na to, ako sa po stránke organizačnej nazýva.
Zdroj k definícii:
Dokument: 21/1989  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 odsek 1 písmeno a)
Názov: Vyhláška Slovenského banského úradu z 29. decembra 1988 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí
Link k definícii:

Kategórie: