Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: akútna toxicita
Termín v slovenskom jazyku:

akútna toxicita

Termín v anglickom jazyku:

acute toxicity

definícia termínu:
Definícia:
má vážne nepriaznivé účinky (t. j. úmrtnosť), ktoré sa objavia po jednorazovej alebo krátkodobej orálnej, dermálnej alebo inhalačnej expozícii látke alebo zmesi.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2019R0521  –  Právne predpisy EÚ
Info: 3.1.1.1.
Názov: NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/521 z 27. marca 2019, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí
Link k definícii:

Kategórie: