Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: banské oprávnenie
Termín v slovenskom jazyku:

banské oprávnenie

Termín v anglickom jazyku:

mining authorization

definícia termínu:
Definícia:
je oprávnenie na vykonávanie banskej činnosti uvedenej v § 2 písm. b) až h) a činnosti vykonávanej banským spôsobom, uvedenej v § 3 písm. a) s výnimkou ložiskového geologického prieskumu nevyhradených nerastov.
Zdroj k definícii:
Dokument: 51/1989  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 4a odsek 1
Názov: Vyhláška Českého báňského úřadu ze dne 29. prosince 1988 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů
Link k definícii:

Kategórie: