Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: banské dielo
Termín v slovenskom jazyku:

banské dielo

Termín v anglickom jazyku:

wheal/mining work

1. definícia termínu:
Definícia:
je povrchový priestor v zemskej kôre vytvorený banskou činnosťou. Ide najmä o banské diela prieskumné, otvárkové, prípravné, slúžiace na dobývanie a banské diela pri povrchovom dobývaní (lom, skrývkové a ťažobné rezy, etáže a pod.).
Zdroj k definícii:
Dokument: 29/1989  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 ods. 1 písm. a)
Názov: Vyhláška Slovenského banského úradu z 29. decembra 1988 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
je podzemný priestor vytvorený banskou činnosťou. Za banské dielo sa považuje aj vetrací, odvodňovací, ťažobný a záchranný vrt a iné vrty, ktoré plnia funkciu banského diela. Za banské dielo sa nepovažuje vyhľadávací a prieskumný vrt.
Zdroj k definícii:
Dokument: 21/1989  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písm. b)
Názov: Vyhláška Slovenského banského úradu z 29. decembra 1988 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí
Link k definícii:

Kategórie: