Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: sanácia environmentálnej záťaže
Termín v slovenskom jazyku:

sanácia environmentálnej záťaže

Termín v anglickom jazyku:

remediation of contaminated site

1. definícia termínu:
Definícia:
sú práce vykonávané v horninovom prostredí, podzemnej vode a pôde, ktorých cieľom je odstrániť, znížiť alebo obmedziť kontamináciu na úroveň akceptovateľného rizika s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia.
Zdroj k definícii:
Dokument: 569/2007  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 3 písmeno s)
Názov: Zákon o geologických prácach (geologický zákon)
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
je:
a) odstránenie príčin vzniku environmentálnej záťaže,
b) obmedzenie plošného a priestorového šírenia znečisťujúcich látok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí,
c) odstránenie alebo zníženie koncentrácie znečisťujúcich látok zo znečistenej podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia.
Zdroj k definícii:
Dokument: 51/2008  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 9a
Názov: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva geologický zákon
Link k definícii:

Kategórie: