Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: inžinierskogeologický prieskum
Termín v slovenskom jazyku:

inžinierskogeologický prieskum

Termín v anglickom jazyku:

engineering geological survey

1. definícia termínu:
Definícia:
je prieskum, ktorým sa skúmajú inžinierskogeologické pomery a hydrogeologické pomery územia najmä na účely územného plánovania, dokumentácie a zakladania stavieb vrátane skúmania stability územia náchylného na zosúvanie a na účely spracúvania geologických podkladov na návrhy na stabilizáciu územia.
Zdroj k definícii:
Dokument: 569/2007  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 3 písmeno g)
Názov: Zákon o geologických prácach (geologický zákon)
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
je prieskum, ktorým sa
a) skúmajú, zisťujú a overujú inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery vybraného územia, v ktorom sa uvažuje o realizácii výstavby,
b) zisťujú podmienky stability územia, v ktorom sa uvažuje o realizácii výstavby,
c) spracúvajú geologické podklady na účely územného plánovania, a navrhujú preventívne opatrenia a adaptačné opatrenia,
d) zisťujú podmienky stability územia náchylného na zosúvanie s návrhom na stabilizovanie územia.
Zdroj k definícii:
Dokument: 51/2008  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 6 odsek 1
Názov: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva geologický zákon
Link k definícii:

Kategórie: