Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: zmena klímy
Termín v slovenskom jazyku:

zmena klímy

Termín v anglickom jazyku:

climate change

1. definícia termínu:
Definícia:
je zmena spôsobená priamo alebo nepriamo ľudskou činnosťou, ktorá mení zloženie svetovej atmosféry a ktorá je naviac pozorovaná okrem prirodzených zmien klímy za porovnateľné časové obdobie.
Zdroj k definícii:
Dokument: UNFCCC94  –  Medzinárodné dohovory
Info: Článok 1 odsek 2
Názov: RÁMCOVÝ DOHOVOR OSN O ZMENE KLÍMY
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
Zmena stavu klímy, ktorú možno identifikovať (napr. pomocou štatistických testov) zmenami priemeru a/alebo variability jej vlastností a ktorá pretrváva dlhšie obdobie, zvyčajne desaťročia alebo dlhšie. Klimatické zmeny môžu byť spôsobené prirodzenými vnútornými procesmi alebo vonkajšími vplyvmi, ako sú periodické zmeny slnečných cyklov, sopečné erupcie a pretrvávajúce antropogénne zmeny v zložení atmosféry alebo vo využívaní pôdy.
Zdroj k definícii:
Intergovernmental Panel on Climate Change
Link k definícii:

Kategórie: