Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: klimatický systém
Termín v slovenskom jazyku:

klimatický systém

Termín v anglickom jazyku:

climate system

1. definícia termínu:
Definícia:
znamená celkovú atmosféru, hydrosféru, biosféru a geosféru v ich vzájomných vzťahoch.
Zdroj k definícii:
Dokument: UNFCCC94  –  Medzinárodné dohovory
Info: Článok 1 odsek 3
Názov: RÁMCOVÝ DOHOVOR OSN O ZMENE KLÍMY
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
Globálny systém pozostávajúci z piatich hlavných zložiek: atmosféry, hydrosféry, kryosféry, litosféry a biosféry a ich vzájomného pôsobenia. Klimatický systém sa v čase mení pod vplyvom vlastnej vnútornej dynamiky a v dôsledku vonkajších faktorov, ako sú sopečné erupcie, zmeny v slnečnom žiarení, orbitálne zmeny a antropogénnych vplyvov, ako je meniace sa zloženie atmosféry a zmena využívania pôdy.
Zdroj k definícii:
Intergovernmental Panel on Climate Change
Link k definícii:
3. definícia termínu:
Definícia:
je systém pozostávajúci z atmosféry, hydrosféry, litosféry, kryosféry a biosféry, tvoriaci klímu Zeme ako výsledok vzájomných vzťahov týchto komponentov a ich reakcií na vonkajšie vplyvy.
Zdroj k definícii:
Dokument: 201/2009  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písm. c)
Názov: Zákon o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe
Link k definícii:

Kategórie: