Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: voľne žijúci živočích
Termín v slovenskom jazyku:

voľne žijúci živočích

Termín v anglickom jazyku:

wild fauna

definícia termínu:
Definícia:
je jedinec živočíšneho druhu, ktorý sa bez intenzívnej ľudskej opatery narodil, vyliahol alebo rozmnožil vo svojom prirodzenom prostredí alebo bol do neho vypustený. Pod pojmom intenzívna ľudská opatera sa rozumie umelý chov alebo odchov exemplára živočíšneho druhu.
Zdroj k definícii:
Dokument: 454/2007  –  Zbierka zákonov SR
Info: Článok I odsek 1 písmeno j)
Názov: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Link k definícii:

Kategórie: