Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: zložky ekosystémov
Termín v slovenskom jazyku:

zložky ekosystémov

Termín v anglickom jazyku:

components of ecosystems

definícia termínu:
Definícia:
sú horniny a nerasty, reliéf, pôda, voda, ovzdušie, rastlinstvo, živočíšstvo a antropické objekty a látky; zložky sa skladajú z prvkov ekosystémov, ktorými sú najmä jedince druhov rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín, ich časti a vývinové štádiá, tvary reliéfu, pôdne typy, jazerá, vodné toky, pramene, ponory, gejzíry, formy osídlenia a využitia krajiny.
Zdroj k definícii:
Dokument: 543/2002  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 odsek 2 písmeno b)
Názov: Zákon o ochrane prírody a krajiny
Link k definícii:

Kategórie: