Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: významný krajinný prvok
Termín v slovenskom jazyku:

významný krajinný prvok

Termín v anglickom jazyku:

significant landscape element

definícia termínu:
Definícia:
je taká časť územia, ktorá utvára charakteristický vzhľad krajiny alebo prispieva k jej ekologickej stabilite, najmä les, rašelinisko, brehový porast, jazero, mokraď, rieka, bralo, tiesňava, kamenné more, pieskový presyp, park, aleja, remíza.
Zdroj k definícii:
Dokument: 543/2002  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 odsek 2 písmeno c)
Názov: Zákon o ochrane prírody a krajiny
Link k definícii:

Kategórie: